Medicína založená na dôkazoch
Evidence Based Medicine

Autori: prof.MUDr. Martin Rusnák, CSc, Doc.MUDr. Viera Rusnáková, CSc, h.Doc. PhDr. Jarmila Pekarčíková, PhD
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská univerzita

Definície

EBM


ciara

Nárast počtu referencií v MEDLINE podľa roku publikácie, pri použití MESH výrazu “guidelines or practice guidelines”

vzvoj

ciara

Comparing the old world (before evidence based practice) and the new world (with evidence based practice) zdroj: British Medical Journal
  Starý svet Nový svet
Zdroj znalostí Názor experta Systematická analýza dôkazov
Povaha klinických zručností Napoly mystická Otvorená systematickej analýze
Pozícia výskumu Marginálna Centrálna
Základné zručnosti Klinické Klinické plus schopnosť hodnotiť dôkazy
Analýza výsledkov výskumu Náhodná Systematická
Dôležitosť zberu nových dôkazov o pacientoch Nízka Vysoká
Druh výskumu Klinický (často popisný) Pathofiziologický Základný

Klinický, ale položený na epidemiologických princípoch
Hodnotiaci

Základné zdroje informácií

Experti
Učebnice
Vybrané učebnice

Elektronický prístup k všetkým vedeckým dôkazom
Cochrane knižnica

Dôležitosť štatistikov, epidemiológov, ekonómov, atď. Nízka Vysoká
Predpoklad, že zdravotnícka starostlivosť je prínosom Vysoká Nízka
Poznanie, že veľa z medicínskej starostlivosti môže byť neefektívne až škodlivé Nízke Vysoké
Dôležitosť udržiavania kroku s novinkami, učenie sa novým zručnostiam Povrchné Nevyhnutné
Dôležitosť prístupu k vedeckým dôkazom Nízka Vysoká
Dôležitosť systematickej analýzy činnosti Nízka Vysoká

 

ciara

 

 

ciara

 

Ďaľšie čítanie

Home

autor: Martin

Ostatná úprava 3/15/09