English
prof. MUDr. Martin Rusnák, CSc
Katedra verejného zdravotníctva, FZaSP, Trnavská univerzita v Trnave

Master of Public Health

Názov prednášky

Formát

Poznámka

Syllabus PDF
Úvod: Kompetencie a úlohy v epidemiológii, zdravie a choroba, riešenie epidemiologického bias PPT
Demografia


Úvod do demografie
PPT

Stav obyvateľstva
PPT

Pohyb obyvateľstva
PPT

Základné postupy epidemiologickej propedeutiky
PPT

Vzťah príčin a následku v epidemiológii

Návrh epidemiologických štúdií
PPT

Analýza a interpretácia úmrtnosti príklady z EuroStat a ŠÚSR
PPT


Na označenie formátu používam zaužívané ikony, ktorých prehľad nájdete tu.