GalenosClaudius Galenos

Claudius Galenos: narodil sa v Pergamone roku 129 a zomrel v Ríme v roku 199, bol rímsky lekár a spisovateľ gréckeho pôvodu, tvorca systematickej lekárskej vedy.. Medicínu ovplyvňovala najmä kultúra Sýrskej ríše. V tom čase opúšťali svoju vlasť grécky lekári, ktorý ďalej rozvíjali svoju činnosť v Rímskej ríši. Najvýznamnejší z nich bol Claudius Galenos, ktorý bol učiteľom, chirurgom.... Vydal niekoľko spisov, v ktorých zahrnul svoje poznatky a zásady liečby niektorých chorôb. Galenovské obdobie poznamenal: dogmatizmus, preto ho história hodnotí ako obdobie ustrnutia a stagnácie medicíny. Považuje sa za najvýznamnejšieho lekára antickej doby po Hypokratovi. Bol tvorca systematickej lekárskej vedy.

Zaoberal sa aj metodológiou a vypracoval začiatky logiky vzťahov


 

Vypracovala:Alena Chovamcová
TU FZ a SP
Ošetrovateľstvo – denné
2007