Príručka tvorby štandardných diagnostických a liečebných postupov (guidelines)

 

 OBSAH

Kapitoly

Prílohy

1. Úvod a všeobecný prehľad

A: Nástroj pre posudzovanie štandardných diagnostických a terapeutických postupov (guidelines) AGREE

2. Vymedzenie problému

B: Program kvality a štandardy pre klinickú prax: Metodické listy, Štandardné diagnostické a terapeutické postupy

3. Organizácia tvorby guidelines

C: Dokumenty k vývoju guidelines

4. Výber tém pre guidelines

D: Syntetizovanie údajov a vypracovanie odporúčaní

5. Skupina pre tvorbu guidelines

E: Príklad vyplneného kontrolného zoznamu

6. Systematický prieskum literatúry

F: Protokol výskumu: manažment odstránenia malígneho melanómu

7.  Vytváranie guidelines

G: Odporúčaná literatúra: vybraný zoznam referencií

8. Konzultácia a odborné hodnotenie

H: Formulár k vyhláseniu o konflikte záujmov

9. Prezentácia a distribúcia

 

10. Implementácia

 

11. Audit a revízia

 

 

Previous Home

autor: Martin

Ostatná úprava 3/26/07