prof. MUDr. Martin Rusnák, CSc
Katedra verejného zdravotníctva, FZaSP, Trnavská univerzita v Trnave

Organizácia služieb pre zdravie II

Téma

Názov prednášky

Formát

Úvod Opakovanie predmetu a hlavné činnosti v oblasti rozvoja zdravia verejnosti PPT, MP4
Úlohy UVZ Epidemiologická služba
prof. Rusnák, Bc. Michaela Surmanová, Bc. Paulína Vidiová
PPT, MP4, PPT with audio

Hygiena životného prostredia
prof. Rusnák, Bc. Báchoríková Miroslava, Bc. Rojíková Kristína
PPT, MP4, PPT with audio
Preventívne pracovné lekárstvo
Bc. Lucia Godová, Bc. Marta Klimová
PPT, MP4, PPT with audio
Hygiena výživy, bezpečnosti potravín a kozmetických výrobkov
Bc. Michaela Klačanská
PPT, MP4, PPT with audio
Ochrana zdravia pred žiarením
Bc. Martin Gašpárek, Bc. Róbert Baran
PPT, MP4, PPT with audio
Objektivizácia faktorov životných podmienok
Bc. Elena Súkeníková, Bc. Magdaléna Okšová
PPT, MP4, PPT with audio
Hygiena detí a mládeže
Bc. Dominika Jelínková, Bc. Nikola Kováčová
PPT
Lekárska mikrobiológia
Bc. Dominika Bučková, Bc. Denisa Suchánková
PPT, MP4, PPT with audio
Podpora zdravia
Bc. Polčicová Martina, Bc. Tomíková Karina
PPT, MP4, PPT with audio
Pohrebníctvo
Bc. Báchoríková Miroslava, Bc. Rojíková Kristína
PPT
Špeciálne funkcie a úlohy
EWRS
PPT, PDF,
Windows Media Video MP4
EUROHIS
PPT, PDF,
Windows Media Video MP4
Medzinárodné zdravotné predpisy
PPT, MP4
International Health Regulations
PPT, MP4, PPT with audio

Na označenie formátu používam zaužívané ikony, ktorých prehľad nájdete tu.