SlovakEnglish
prof. MUDr. Martin Rusnák, CSc
Katedra verejného zdravotníctva, FZaSP, Trnavská univerzita v Trnave

Prednášky
Prednášky som roztriedil tak, ako ich dnes prednášam. Je možné, že neskôr to triedenie zmením.

Prednášky sa snažím urobiť vo viacerých formátoch: základ je Power Point Presentation (.pptx). Väčšina je tiež vo forme čitateľnej pomocou Adobe Reader, z ktorej je možné vytlačiť jednotlivé časti prednášky. Niektoré som robil pomocou Adobe Connect a nie všade preto mám všetky formáty. Snažím sa prednášky kombinovať s hovoreným slovom a používam dva formáty videa. Pretože sa často používa Microsoft Media Player, tak sú vo formáte AVI. Zároveň ich trasformujem aj na formát MP4 pre tých, ktorí by chceli k ním pristupovať z mobilného zariadenia (smart telefón alebo tablet).
Pokiaľ máte ťažkosti s prehrávaním videa, skúste si nahrať ostatný CODEC, alebo použite GOM Media Player alebo VLC.

Na označenie formátu používam zaužívané ikony, ktorých prehľad nájdete tu.


Téma

Komentár

Zdravie verejnosti - úvod
Zvyčajne na začiatku štúdia BA. Poskytne prehľad toho, čo sa učí.
Introduction to Public Health
in English
Uvod u javno zdravlje v Srbskom jazyku
Organizácia služieb zdravia verejnosti I
Organizácia zdravotných zdravotníckych a dobrovoľníckych aktivít pre zdravie verejnosti, I.časť
Organizácia služieb zdravia verejnosti II Organizácia zdravotných zdravotníckych a dobrovoľníckych aktivít pre zdravie verejnosti, II.časť
Organizácia služieb zdravia verejnosti III Globálne problémy zdravia a inštitúcie, ktoré ich riešia 
Zdravotná a zdravotnícka politika
Prístupy k realizácii predstáv ľudí o zdraví
Podpora zdravia
Politiky rozvoja programov podpory zdravia, napr. HiAP a iné 
Biostatistics Staré. Nové texty v monografii Books/Readers
Biostatistika PDF v Srbskom jazyku
Demografia Úvod, stav a dynamika obyvateľstva
Štatistika zdravia
Staré texty plus nové podľa monografie Books/Readers
Epidemiológia I: Propedeutika
Prednášky pre I.ročník BA
Epidemiológia II: Dozor na ochoreniami
Prednášky pre II. ročník BA
Epidemiológia III: Štúdie
Prednášky pre I. ročník Mgr  
Epidemiológia IV: Surveillance inf. ochorení
Prednášky pre I. ročník Mgr. 
Epidemiológia pre sestry
Epidemiologia per l'assistenza infermieristica (ITA/ENG)

Prednášky pre zdravotné sestry v taliančine a angličtine
Tvorba odbornej publikácie
Prednášky pre II.ročník Mgr 
MPH
Master of Public Health nové
Dôkazy v ZV
Zdravie verejnosti založené na dôkazoch
História História zdravia verejnosti
Veda a výskum
Ako písať diplomovky a prácu k doktorandskej skúške
Konferencie
Prednášky na konferenciach a iných odborných podujatiach
EKG PPTX, PDF Pre technikov v angličtine
Open Source software
Prehľad softwaru, ktorý je možno voľne používať