English
prof. MUDr. Martin Rusnák, CSc
Katedra verejného zdravotníctva, FZaSP, Trnavská univerzita v Trnave

Prednášky
Prednášky som roztriedil tak, ako ich dnes prednášam.
Prednášky sa snažím urobiť vo viacerých formátoch: základ je Power Point Presentation (.pptx). Okrem toho používam MOODLE a TEAMS, tam sa zvyčajne najdú aj najnovšie verzie PPTX spolu s AUDIO nahrávkou.
Na označenie formátu používam zaužívané ikony, ktorých prehľad nájdete tu.

Téma Komentár
Úvod do zdravia verejnosti
Zdravie verejnosti - úvod
Zvyčajne na začiatku štúdia BA. Poskytne prehľad toho, čo sa učí.
Globálne zdravie
Zvyčajne ku konci magisterského štúdia
Vedecké dôkazy v ZV Aktuálne postupy v zdraví verejnosti, ktoré sú založené na vedeckých dôkazoch
Introduction to Public Health
in English
Uvod u javno zdravlje v Srbskom jazyku
Epidemiológia
EPI I: Propedeutika
Prednášky pre I.ročník bakalárskeho štúdia
EPI II: Základy dozoru nad ochoreniami
Prednášky pre II. ročník bakalárskeho štúdia
Epidemiológia III: Design epi štúdie
Prednášky pre I. ročník magisterského štúdia
Epidemiológia IV: Surveillance infekčných ochorení
Prednášky pre I. ročník magisterského štúdia
Epidemiológia pre sestry
Epidemiologia per l'assistenza infermieristica (ITA/ENG)

Prednášky pre zdravotné sestry v talianskom a anglickom jazyku
Veda, výskum a štatistika
Tvorba odbornej publikácie
Prednášky pre II.ročník magisterského štúdia
Veda a výskum - PhD
Prednášky pre PhD štúdium - tiež MOODLE
Klinická epidemiológia - PhD
Prednášky pre PhD štúdium - pozri MOODLE
Diplomovky
Ako písať diplomovky a prácu k doktorandskej skúške
Demografia Úvod, stav a dynamika obyvateľstva
Štatistika zdravia Staré texty plus nové podľa monografie Books/Readers
Biostatistics Staré. Nové texty v monografii Books/Readers
Biostatistika PDF v Srbskom jazyku
Politika a organizácia služieb pre zdravie
Zdravotná a zdravotnícka politika
Prístupy k realizácii predstáv ľudí o zdraví
Podpora zdravia
Politiky rozvoja programov podpory zdravia, napr. HiAP a iné
Organizácia služieb zdravia verejnosti I
Organizácia zdravotných zdravotníckych a dobrovoľníckych aktivít pre zdravie verejnosti, I.časť
Organizácia služieb zdravia verejnosti II Organizácia zdravotných zdravotníckych a dobrovoľníckych aktivít pre zdravie verejnosti, II.časť
Organizácia služieb zdravia verejnosti III Globálne problémy zdravia a inštitúcie, ktoré ich riešia 
Master of Public Health

MPH

Úvod do zdravia verejnosti
Demografia
Epidemiológia
Tvorba politík
Hodnotenie vplyvu politík a intervencií
Rôzne
História História zdravia verejnosti
Konferencie
Prednášky na konferenciách a iných odborných podujatiach
EKG PPTX Pre technikov v angličtine
Open Source software
Prehľad softwaru, ktorý je možno voľne používať