SlovakEnglish
prof. MUDr. Martin Rusnák, CSc
Katedra verejného zdravotníctva, FZaSP, Trnavská univerzita v Trnave

Úvodom

Na tejto web stránke uvádzam moje prednášky, učebné texty, témy doktorandských a magisterských prác, blog a kontakt. Slúži mne a mojim študentom pri podpore ich vzdelávania a môjho odborného rastu ako učiteľa. Pokiaľ by niekto mal záujem o niektorú z prednášok, prosím, dajte mi vedieť. Ak by ju dokonca použil, alebo niektorú časť z nej pre svojich poslucháčov, budem vďačný, ak spomenie mňa ako autora a oznámi mi to. Podporí tým zároveň akreditačné snaženie mojej katedry, fakulty či univerzity.

Je určená pre študentov a mojich kolegov.

Je v neustálom vývoji a preto prosím majte strpenie, keď niečo nefunguje tak, ako by ste si to predstavovali, či priali. V každom prípade budem vďačný za podnety.

Stránku vyrábam a udržiavam sám, základom je nekomerčný návrh stiahnutý z webu. Foto je z Indie.

Ďakujem všetkým,

servus,

Martin