prof. MUDr. Martin Rusnák, CSc
Katedra verejného zdravotníctva, FZaSP, Trnavská univerzita v Trnave

Open Source Software

Téma

Názov prednášky

Formát

Poznámka

Overview
Overview of Open Source Software for Use in Public Health
PPT, PDF
ENG

Na označenie formátu používam zaužívané ikony, ktorých prehľad nájdete tu.