SlovakEnglish
prof. MUDr. Martin Rusnák, CSc
Katedra verejného zdravotníctva, FZaSP, Trnavská univerzita v Trnave

Kontakt
Katedra verejného zdravotníctva
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Trnavskej univerzity v Trnave
Univerzitné nám. 1
91843 Trnava
tel.: +421 903 708 334
rusnakm@truni.sk
SKYPE name: rusnakm

Kancelária na druhom poschodí vľavo na konci chodby

Konzultačné hodiny každý štvrtok od 9:00 do 13:0, alebo na základe dohovoru (mailom sa prihláste a väčšinou odpoviem ešte v ten istý deň).