English
prof. MUDr. Martin Rusnák, CSc
Katedra verejného zdravotníctva, FZaSP, Trnavská univerzita v Trnave

Demografia

Názov prednášky

Formát

Poznámka

Úvod do demografie
PPT
Stav obyvateľstva
PPT
Pohyb obyvateľstva
PPT

Na označenie formátu používam zaužívané ikony, ktorých prehľad nájdete tu.