Slovak English
prof. MUDr. Martin Rusnák, CSc
Katedra verejného zdravotníctva, FZaSP, Trnavská univerzita v Trnave

Politiky podpory a rozvoja zdravia

Téma

Názov prednášky

Formát

Poznámka

Úvod
Základy podpory a ochrany zdravia verejnosti
Základy podpory a
            ochrany zdravia verejnosti

Introduction
Základy podpory a
            ochrany zdravia verejnosti EN
Základy
The determinants of health
Základy podpory a
            ochrany zdravia verejnosti EN

Na označenie formátu používam zaužívané ikony, ktorých prehľad nájdete tu.