SlovakEnglish
prof. MUDr. Martin Rusnák, CSc
Katedra verejného zdravotníctva, FZaSP, Trnavská univerzita v Trnave

Medzinárodné organizácie a globálne zdravie

Názov prednášky

Formát

Poznámka

Globálne zdravie vo svete, OECD, EU a doma PPTX, MP4Power Point plus Audio
prof. Hans Rosling: Globálne problémy zdravia a ich vývoj
MP4
prednáška v angličtine s titulkami
Globálna zdravotná politika a správa
PPTX
Global Health Policy and Governance
PPTX English only
Úrazy a pády
PPTX English onlyWeb stránky:


Svetová zdravotnícka organizácia

WHO Regionálna úradovňa pre Európu


EU Public Health


EuroStat


OECDNa označenie formátu používam zaužívané ikony, ktorých prehľad nájdete tu.