SlovakEnglish
prof. MUDr. Martin Rusnák, CSc
Katedra verejného zdravotníctva, FZaSP, Trnavská univerzita v Trnave

Medzinárodné organizácie a globálne zdravie

Názov prednášky

Formát

Poznámka

Globálne problémy zdravia PPTX

prof. Hans Rosling: Globálne problémy zdravia a ich vývoj
MP4
prednáška v angličtine s titulkami
Svetová zdravotnícka organizácia


Na označenie formátu používam zaužívané ikony, ktorých prehľad nájdete tu.