English
prof. MUDr. Martin Rusnák, CSc
Katedra verejného zdravotníctva, FZaSP, Trnavská univerzita v Trnave

Doktorandské štúdium

Téma

Názov prednášky

Formát

Poznámka

PhD Základy vedeckého bádania pre doktorandov FZaSP Trnavskej univerzity v Trnave
PPT, PDF prednesené na konferencii PhD v apríli 2014
Základy vedeckého bádania ... plný text PDFEpubMobi
Syllabi
Veda a výskum v zdraví verejnosti  PDF
Štatistika a epidemiológia  PDF
Klinická epidemiológia
PDF

Prednášky Analýza údajov o zdraví verejnosti
PPTX, MP4MOV ENG
Popis príkladu analýzy údajov
MP4 ENG

Na označenie formátu používam zaužívané ikony, ktorých prehľad nájdete tu.