SlovakEnglish
prof. MUDr. Martin Rusnák, CSc
Katedra verejného zdravotníctva, FZaSP, Trnavská univerzita v Trnave

Books and Readers

HEALTHY AGING

Book of Abstracts, Seventh Interdisciplinary Symposium of Public Health, Nursing, Social Work and Laboratory Investigating Methods with International Participation. Organized by the Faculty of Health Sciences and Social Work Trnava University.
Edited by Martin Rusnák, Kristína Grendová, Viera Rusnáková, Faculty of Health Sciences and Social Work, Trnava University, Slovak Republic (FZaSP). October 7th-8th, 2014. Published by Faculty of Health Sciences and Social Work, Trnava University, Slovak Republic. http://fzasp.truni.sk/, ISBN 978-80-8082-801-1

Download full text: PDF

Aktuálny prehľad záväzných právnych predpisov v zdravotníctve a vo verejnom zdravotníctve

Alžbeta Benedikovičová, Martin Rusnák
Vydalo vydavateľstvo Typi Universitatis Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej univerzity v Trnave a VEDY, vydavateľstva Slovenskej akadémie vied, ako 152. publikáciu. Prvé vydanie, 2014, 80 strán, brož. ISBN 978-80-8082-793-9

Podrobnejšie informácie o knihe a možnosti zakúpenia: reklama

Štatistika zdravia

Martin Rusnák, Viera Rusnáková, Marek Psota
Vydalo vydavateľstvo Typi Universitatis Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej univerzity v Trnave a VEDY, vydavateľstva Slovenskej akadémie vied, ako 131. publikáciu. Prvé vydanie, 2013, 235 strán, brož. ISBN 978-80-8082-732-8

Podrobnejšie informácie o knihe a možnosti zakúpenia: reklama

Bioštatistika pre študentov verejného zdravotníctva

Martin Rusnák, Viera Rusnáková, Marek Majdan
Vydalo vydavateľstvo Typi Universitatis Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej univerzity v Trnave a VEDY, vydavateľstva Slovenskej akadémie vied, ako 70. publikáciu. Prvé vydanie, 2010, 216 strán, brož. ISBN 978-80-8082-332-0

Podrobnejšie informácie o knihe a možnosti zakúpenia: reklama

Dictionary of Epidemiology translated to Slovak

Last, J. M. (1999). Slovník Epidemiológie. Bratislava, SR, USAID. PDF