prof. MUDr. Martin Rusnák, CSc
Katedra verejného zdravotníctva, FZaSP, Trnavská univerzita v Trnave

Uvod u javno zdravlje

Téma

Názov prednášky

Formát

Poznámka

Uvod Uvod u javno zdravlje PPT, PDF
Zdravlje i bolest PPT, PDF

Bolesti Razvoj shvatanja o infektivnim bolestima u istoriji
PPT, PDF

Infekčné ochorenia z pohľadu zdravia verejnosti
PPT, PDF,
Adobe Connect MP4

Neinfekčné ochorenia
PPT, PDF,
Adobe Connect MP4

Zdravie a životné prostredie
PPT, PDF,
Zdravie skupín v populácii
PPT, PDF,
Štúdium výskytu ochorení
Meranie zdravia a choroby
PPT, PDF,
Adobe Connect MP4

Epidemiológia PPT, PDF,HTML
Adobe Connect MP4

Measuring Health System Performance OECD’s Health Care Quality Indicator project PPT, PDF,
Adobe Connect MP4
prof. N.Klazinga, OECD
Intervencie
Podpora a ochrana zdravia
PPT, PDF,
Adobe Connect MP4

Manažment
Organizácia služieb pre zdravie verejnosti v EU a SR
PPT, PDF,
Adobe Connect MP4


Na označenie formátu používam zaužívané ikony, ktorých prehľad nájdete tu.