Slovak English
prof. MUDr. Martin Rusnák, CSc
Katedra verejného zdravotníctva, FZaSP, Trnavská univerzita v Trnave

Definície povinne hlásených ochorení


Názov prednášky

Formát

Poznámka

Hlásenie ochorení
PPT, PPTX with Audio use Power Point , MP4

Zoznam povinne hlásených ochorení v SR
PDF

Zoznam povinne hlásených ochorení v EU PDF
Štandardné definície prenosných ochorení podliehajúcich hláseniam do Európskej siete prenosných ochorení nové
PDF
Besnota, Varicela, SARS
PPT Pham Phuong Truc
Kliešťová encefalitída, Vírusová hepatitída typu B, Detská obrna
PPT Natália Chvalniková
Tularémia, Leptospiróza, Brucelóza
PPT Michaela Chodelková
Hepatitída A, Morbili (osýpky), Syphilis
PPT Dajana Daňová
Variola, Hepatitída typu C, Salmonelóza
PPT Viktória Valášková
Žltá zimnica, tetanus, botulizmus
PPT Pavlína Poláková
Vtáčia chrípka, Mumps, Malária

PPT Monika Jančovičová

PPT,PPTX with Audio use Power Point, MP4

PPT,PPTX with Audio use Power Point, MP4


Na označenie formátu používam zaužívané ikony, ktorých prehľad nájdete tu.