English
prof. MUDr. Martin Rusnák, CSc
Katedra verejného zdravotníctva, FZaSP, Trnavská univerzita v Trnave

Demografia

Názov prednášky

Formát

Poznámka

Úvod do demografie a epidemiológie ako súčasti zdravia verejnosti
Power Point prezentácia


Úvod do demografie
PPTpouži prehliadač alebo PP4 prehrávač
Stav obyvateľstva
PPT, použi prehrávač MP4

Pohyb obyvateľstva


Na označenie formátu používam zaužívané ikony, ktorých prehľad nájdete tu.