prof. MUDr. Martin Rusnák, CSc
Katedra verejného zdravotníctva, FZaSP, Trnavská univerzita v Trnave

Organizácia služieb pre zdravie I

Téma

Názov prednášky

Formát

Poznámka

Štát Ústava SR a zdravie
PDF
 
Lipnický Miroslav
Konsolidované znenie zmluvy s EU - časť zdravie
PPT, PDF Helena Marková
Legislatíva pre zdravie PPT, PDF,
Windows Media Video MP4
Rusnák
Smerovanie a riadenie služieb zdravia verejnosti
PPT, PDF,
Windows Media Video MP4
Rusnák
Vláda a jej formy
PPT, PDF,
Windows Media Video MP4
Rusnák
Zdravotníctvo Rezort zdravotníctva: úlohy a štruktúra PPT, PDF,
Windows Media Video MP4
Rusnák
Ministerstvo zdravotníctva PPT, PDF,
Windows Media Video MP4
Rusnák
Úrady verejného zdravotníctva PPT, PDF,
Windows Media Video MP4
Rusnák
Primárna
zdravotnícka starostlivosť

Primárna zdravotnícka starostlivosť - úvod
PPT, PDF,
Windows Media Video MP4
Rusnák
Pracovisko praktického lekára
PPT, PDF,
Windows Media Video MP4
Rusnák
Nemocničná starostlivosť


Vývoj nemocníc
PPT, PDF,
Windows Media Video MP4
Rusnák
Štruktúra
PPT, PDF,
Windows Media Video MP4
Rusnák
Stavebné riešenia
PPT, PDF,
Windows Media Video MP4
Rusnák
Ostatné
zdravotnícke
zariadenia
Ostatné zdravotnícke zariadenia a školy
PPT, PDF,
Windows Media Video MP4
Rusnák
Úrad pre dohľad
PPT, PDF,
Windows Media Video MP4
Rusnák
Financovanie zdravotníckej starostlivosti
PPT, PDF,
Windows Media Video MP4
Rusnák
Zdravotné poisťovne
PPT, PDF,
Windows Media Video MP4
Rusnák
Záchranná služba
PPT, PDF,
Windows Media Video MP4
Rusnák
Dobrovoľníctvo
Slovenský červený kríž
PPT, PDF,
Windows Media Video MP4
Rusnák
Príklad z histórie - Jaromír von Mundy
PPT, PDF,
Windows Media Video MP4
Rusnák

Na označenie formátu používam zaužívané ikony, ktorých prehľad nájdete tu.