English   
prof. MUDr. Martin Rusnák, CSc
Katedra verejného zdravotníctva, FZaSP, Trnavská univerzita v Trnave

Úvod do zdravia verejnosti


Názov prednášky

Formát

Poznámka

Úvod
PPT, použi prehliadač alebo PP4 prehrávač
Globálna záťaž obyvateľstva ochoreniami
PPT, použi prehrávač MP4 Anglicky
Zdravie verejnosti založené na dôkazoch
PPT, použi prehrávač MP4 
Medzinárodné zdravotné predpisy
PPT, použi prehrávač MP4
Anglicky
Budúcnosť zdravia verejnosti
PPT, použi prehrávač MP4 Anglicky

Na označenie formátu používam zaužívané ikony, ktorých prehľad nájdete tu.