SlovakEnglish
prof. MUDr. Martin Rusnák, CSc
Katedra verejného zdravotníctva, FZaSP, Trnavská univerzita v Trnave

Základy epidemiológie - propedeutika

Téma

Názov prednášky

Formát

Úvod Epidemiológia:Základná vedecká disciplína, ktorá skúma zdravie verejnosti PPTX, MP4
Historický príklad: John Snow a epidémia cholery v Londýne
PPTX, HTML
Zdravie a choroba
Základné charakteristiky v epidemiológii
PPTX, MP4
Príčinnosť PPTX, MP4
Úvod do druhov ochorení: Infekčné a neinfekčné ochorenia PPTX, MP4
Infekčné ochorenia
PPTX, MP4
Neinfekčné ochorenia
PPTX, MP4
Metódy a postupy
Deskriptívna epidemiológia I.časť (meranie frekvencie ochorení v populácii)
PPTX, MP4
Deskriptívna epidemiológia II.časť (miery frekvencie)
PPTX, MP4
Bodový odhad Relatívneho Rizika
PPTX, MP4
Bodový odhad pomeru šancí
PPTX, MP4
Intervalové odhady RR a OR
PPTX, MP4
Bias, confounding a chyby I. a II. typu
PPTX, MP4
Epidemiologické štúdie-Úvod a popisné
PPTX, MP4
Epidemiologické štúdie-Analytické PPTX, MP4
Príklady na riešenie
PPTX
Použitie Globálna záťaž ochoreniami
PPTX
Záťaž ochoreniami zo životného prostredia
PPTX
Epidemiológia a politika zdravia
PPTX
Epidemiológia pádov a úrazov
PPTX

Na označenie formátu používam zaužívané ikony, ktorých prehľad nájdete tu.