SlovakEnglish
prof. MUDr. Martin Rusnák, CSc
Katedra verejného zdravotníctva, FZaSP, Trnavská univerzita v Trnave

Základy epidemiológie - propedeutika

Téma

Názov prednášky

Formát


Úvod Epidemiológia: Základná vedecká disciplína, ktorá skúma zdravie verejnosti
PPTXPPT a audio, MP4
Historický príklad: John Snow a epidémia cholery v Londýne
PPTX, HTML
Zdravie a choroba
Základné charakteristiky v epidemiológii
PPTX, PPT a audio, MP4
Príčinnosť PPTX, PPT a audio, MP4
Infekčné a neinfekčné ochorenia: PPT PPTX
Audio: Infekčné a neinfekčné ochorenia - úvod
PPT a audio, MP4
Audio: Infekčné a neinfekčné ochorenia - infekčné
PPT a audio, MP4
Audio: Infekčné a neinfekčné ochorenia - neinfekčné
PPT a audio, MP4
Metódy a postupy
Deskriptívna epidemiológia I.časť (meranie frekvencie ochorení v populácii)
PPTX, PPT a audio, MP4PDF
Deskriptívna epidemiológia II.časť (miery frekvencie)
PPTX, PPT a audio, MP4
Bodový odhad Relatívneho Rizika
PPTX, PPT a audio, MP4
Bodový odhad pomeru šancí
PPTX, PPT a audio, MP4
Intervalové odhady RR a OR
PPTX, PPT a audio, MP4
Bias, confounding a chyby I. a II. typu
PPTX, PPT a audio, MP4
Epidemiologické štúdie-Úvod a popisné
PPTX, PPT a audio,MP4
Epidemiologické štúdie-Analytické PPTX, PPT a audio,MP4
Príklady na riešenie
PPTX
Použitie Globálna záťaž ochoreniami
PPTX
Záťaž ochoreniami zo životného prostredia
PPTX
Epidemiológia a politika zdravia
PPTX
Epidemiológia pádov a úrazov
PPTX

Na označenie formátu používam zaužívané ikony, ktorých prehľad nájdete tu.