SlovakEnglish
prof.MUDr. Martin Rusnák, CSc
Katedra verejného zdravotníctva, FZaSP, Trnavská univerzita v Trnave

Epidemiologické štúdie

Téma

Názov prednášky

Formát

Poznámka

Úvod Priebeh semestra, skúšky, cvičenia, atď Power Point
Epidemiológ sa nesmie mýliť I: definícia prípadu, chyby, bias
Power Point, MP4, PDF
Epidemiológ sa nesmie mýliť II: definícia otázky, výber, confounding Power Point, MP4, PDF
Rozdelenie štúdií
Dizajn epidemiologickej štúdie, ich základné charakteristiky a účel použitia
Power PointPDF
Observačné - popisné
Prípadové, ekologické a prierezové štúdie
Power Point, PPT s audio, MP4, PDF
Observačné - analytické Kohortové štúdie
Power Point, PPT s audio, MP4, PDF
Štúdie prípadov a kontrol
Power Point, PPT s audio, MP4, PDF
Choroba šialených kráv - Chvalníková
Power Point
Vnorená, "hniezdová" štúdia prípadov a kontrol (Nested case control) a kohortová štúdia prípadov ochorenia (case-cohort study) Power Point PPT s audio, MP4, PDF
Intervenčné -
Experimentálne

Intervencia, cieľ a výsledok, populácia, Kritérium výberu účastníkov, zaradenie účastníkov do študijnej a kontrolnej skupiny, zaslepenie, maskovanie, obmedzenia, príklady Power Point, PPT s audio, MP4, PDF
Data Analysis Data Analysis Process Power Point PPT s audio, MP4

Data Analysis Case MP4
Realizácia štúdie Komunikácia rizika zisteného v štúdii
Power Point
Rýchle hodnotenie rizika Power Point, PPT s audio, MP4, PDF
Etické otázky a obmedzenia
Power Point
Nástroje
Power Point

Na označenie formátu používam zaužívané ikony, ktorých prehľad nájdete tu.