English
prof. MUDr. Martin Rusnák, CSc
Katedra verejného zdravotníctva, FZaSP, Trnavská univerzita v Trnave

Epidemiológia

Názov prednášky

Formát

Poznámka

Úvod do epidemiológie
PPT, použi prehliadač alebo PP4 prehrávač
Základné charakteristiky v epidemiológii
PPT, použi prehrávač MP4
Meranie zdravia a choroby
PPT použi prehrávač MP4 , použi prehrávač MP4
Príčinnosť
PPT, použi prehrávač MP4

Absolútne a relatívne riziko, pomer šancí
PPT použi prehrávač MP4 použi prehrávač MP4
Epidemiologické štúdie - úvod a rozdelenie
PPT použi prehrávač MP4
Epidemiologické štúdie -analytické PPT použi prehrávač MP4
Epidemiologické štúdie - kombinované
PPT použi prehrávač MP4
Framinghamská štúdia použi prehliadač PDF súborov


Na označenie formátu používam zaužívané ikony, ktorých prehľad nájdete tu.