prof. MUDr. Martin Rusnák, CSc
Katedra verejného zdravotníctva, FZaSP, Trnavská univerzita v Trnave

História zdravia verejnosti

Téma

Názov prednášky

Formát

Poznámka

Starovek


Úvod a staroveké poznanie zdravia
PPT, PDF,
Windows Media Video MP4

Galenos
HTML, PDF

Dĺžka života v dejinách ľudstva
HTML, PDF
Stredovek

Stredoveké poznanie zdravia
PPT, PDF,
Adobe Connect MP4

Jan Jessenius z Veľkého Jasena
 PDF
Joannes Sambucus Pannonius Tirnaviensis
HTML
Saturnova kletba aneb příběh několika kolik (otrava olovom)
PDF
Renesancia a osvietenstvo
Vývoj poznania v renesancii
PPT, PDF
John Snow a cholera v Londýne
PPT, PDF
Ignác Semmelweis - horúčka omladníc
HTML, HTML
Medicína na vzostupe. Obdobie renesancie a osvietenstva (Historická revue, I, 2016, 74-78) PDF
Krátka história Trnavskej univerzity v Trnave
PPT, PDF ENG:
PPT, PDF
Short History of the Faculty of Medicine
at the Historical University of Trnava:
375th anniversary of the University of Trnava, Slovakia
PDFNovovek a súšasnosť Novovek
PPT, PDF
Dr. Albert Schweitzer – Homo Universalis PPT, PDF text PDF
Notification of infectious diseases - 1882
PPT ENG
Michael Marmot - Nerovnosti v zdraví
HTML ENG
Alojz Chura - Slovensko bez dorastu
PPT, PDF
Karol Raška - eradikácia pravých kiahní
 PDF
Karel Raška – The Development of Modern Epidemiology. The Role of the IEA
PDF ENG
Vzpomínka na prof. MUDr. Adolfa Žáčka, DrSc. (1917–2010)
PDF
Juraj Červenka - postgraduálne vzdelávanie v epidemiológii
HTML

Na označenie formátu používam zaužívané ikony, ktorých prehľad nájdete tu.