prof. MUDr. Martin Rusnák, CSc
Katedra verejného zdravotníctva, FZaSP, Trnavská univerzita v Trnave

História zdravia verejnosti

Téma

Názov prednášky

Formát

Poznámka

Starovek


Úvod a staroveké poznanie zdravia
PPT, MP4
Galenos
HTML

Dĺžka života v dejinách ľudstva
HTML
Stredovek

Stredoveké poznanie zdravia
PPT, MP4
Jan Jessenius z Veľkého Jasena
 PDF
Joannes Sambucus Pannonius Tirnaviensis
HTML
Saturnova kletba aneb příběh několika kolik (otrava olovom)
PDF
Renesancia a osvietenstvo
Vývoj poznania v renesancii
PPT
John Snow a cholera v Londýne
PPT
Ignác Semmelweis - horúčka omladníc
HTML, HTML
Medicína na vzostupe. Obdobie renesancie a osvietenstva (Historická revue, I, 2016, 74-78) PDF
Krátka história Trnavskej univerzity v Trnave
PPT ENG:
PPT, PDF
Short History of the Faculty of Medicine
at the Historical University of Trnava:
375th anniversary of the University of Trnava, Slovakia
PDFNovovek a súšasnosť Novovek
PPT
Dr. Albert Schweitzer – Homo Universalis PPT text PDF
Notification of infectious diseases - 1882
PPT ENG
Michael Marmot - Nerovnosti v zdraví
HTML ENG
Alojz Chura - Slovensko bez dorastu
PPT
Karol Raška - eradikácia pravých kiahní
PDF
Karel Raška – The Development of Modern Epidemiology. The Role of the IEA
PDF ENG
Vzpomínka na prof. MUDr. Adolfa Žáčka, DrSc. (1917–2010)
PDF
Juraj Červenka - postgraduálne vzdelávanie v epidemiológii
HTML
Zdravie a choroba populácií a komunít v priebehu času Mor
PPT, MP4
Skorbut PPT, MP4

Hypertenzia PPT, MP4


Na označenie formátu používam zaužívané ikony, ktorých prehľad nájdete tu.