English
prof. MUDr. Martin Rusnák, CSc
Katedra verejného zdravotníctva, FZaSP, Trnavská univerzita v Trnave

Prednášky na konferenciách

Konferencia

Názov prednášky

Formát

Poznámka

Nové trendy v ošetrovateľstve Trnava 2017
Bezpečnosť pacienta založená na dôkazoch PPT
PH V4 Praha, 19-20, 10, 2017
Patient and Work Safety Based on Evidence
PPT ASPHER Workshop - invited
Competence Model Based Education in Health Management for Epidemiologists
PPT
The Effect of Mandatory Vaccination on Measles in EU Countries
PPT
Komárno, 21-22.9.2017 Bezpečnosť pacienta založená na vedeckých dôkazoch
PPT Pozvaná prednáška
XXII. Červenkove dni, Tále, 2017 Výsledky z ankety k obsahu propedeutiky epidemiológie
abstract
PPT
Slovensky
Trnava, SR,
22.03.2017
Kvalita zdravotníckej starostlivosti na Sv Lucii
PPT, PDF
pre študentov FZaSP
Kolokvium študentov Trnavská univerzita - Univerzita v Scranton, USA, 2016
Quality of Health Care in Developing Countries – Case Study of St Lucia
PPT EN


QPRS, Antalia, Turecko, 2014

EPIDEMIOLOGY AS A TOOL TO EVALUATE QUALITY OF CARE abstract
PPT EN
Pozvaná prednáška
APPLYING EVIDENCE TO HEALTH CARE DELIVERY
abstract
PPT EN
Pozvaná prednáška
Trnava, SR, 2014
Aging Population in Europe does it mean More Death from Fall?
 PPT
EN
Novi Sad, 2013
CLINICAL EPIDEMIOLOGY IN SUPPORT FOR TBI QUALITY OF CARE POLICIES
PPT EN

Prehľad existujúcich guidelines a prístupy k ich praktickej aplikácii
PPT Slovensky
XII. ODBORNÁ KONFERENCIA NRC, Bratislava, 19.3.2015
Definovanie štandardov pre systém surveillance infekčných ochorení v EÚ
PPT Slovensky
University of Scranton, March 2015
Measures of Burden of Diseases in Global Health
PPT EN
Aging Population in Europe does it mean More Death from Fall?
PPT EN
International Health Regulations
PPT EN
XX. ČERVENKOVE DNI PREVENTÍVNEJ MEDICÍNY, April 2015, Tale, SR
Čo by mal vedieť absolvent bakalárskeho a magisterského štúdia verejného zdravotníctva z epidemiológie
PPT Slovensky

Na označenie formátu používam zaužívané ikony, ktorých prehľad nájdete tu.