Slovak
prof. MUDr. Martin Rusnák, CSc
Katedra verejného zdravotníctva, FZaSP, Trnavská univerzita v Trnave

Prednášky na konferenciách

Konferencia

Názov prednášky

Formát

Poznámka

28. Pečenkovy epidemiologické dny
Kvalita v službách zdravia verejnosti založená na dôkazoch
PPT invited lecture
2017_Scranton-Florida
EPIDEMIOLOGY AS A TOOL TO EVALUATE QUALITY OF CARE
PPT invited lecture
O Trnavskej univerzite
Katedra 1

Katedra 2
PPT

PPT
ENG

ENG
XXII. Červenkove dni, Tále, 2017
Výsledky z ankety k obsahu propedeutiky epidemiológie
abstract
PPT
Slovensky
Trnava, SR, 22.03.2017
Kvalita zdravotníckej starostlivosti na Sv Lucii
PPT, PDF
pre študentov FZaSP
QPRS, Antalia, Turecko, 2014

EPIDEMIOLOGY AS A TOOL TO EVALUATE QUALITY OF CARE abstract
PPT EN
Pozvaná prednáška
APPLYING EVIDENCE TO HEALTH CARE DELIVERY
abstract
PPT EN
Pozvaná prednáška
Trnava, SR, 2014
Aging Population in Europe does it mean More Death from Fall?
 PPT
EN
Novi Sad, 2013
CLINICAL EPIDEMIOLOGY IN SUPPORT FOR TBI QUALITY OF CARE POLICIES
PPT EN

Prehľad existujúcich guidelines a prístupy k ich praktickej aplikácii
PPT Slovensky
XII. ODBORNÁ KONFERENCIA NRC, Bratislava, 19.3.2015
Definovanie štandardov pre systém surveillance infekčných ochorení v EÚ
PPT Slovensky
University of Scranton, March 2015
Measures of Burden of Diseases in Global Health
PPT EN
Aging Population in Europe does it mean More Death from Fall?
PPT EN
International Health Regulations
PPT EN
XX. ČERVENKOVE DNI PREVENTÍVNEJ MEDICÍNY, April 2015, Tale, SR
Čo by mal vedieť absolvent bakalárskeho a magisterského štúdia verejného zdravotníctva z epidemiológie
PPT Slovensky
Kolokvium študentov Trnavská univerzita - Univerzita v Scranton, USA
Quality of Health Care in Developing Countries – Case Study of St Lucia
PPT  ENNa označenie formátu používam zaužívané ikony, ktorých prehľad nájdete tu.