Slovak English

prof. MUDr. Martin Rusnák, CSc

Katedra verejného zdravotníctva, FZaSP, Trnavská univerzita v Trnave

Úvod do zdravia verejnosti


Téma

Názov prednášky

Formát

Poznámka

Úvod Úvod do problematiky zdravia verejnosti a jej štúdia na FZaSP PPT, MP4
Základné funkcie, služby a operácie zdravia verejnosti
PPT
Zdravie a choroba PPT, MP4
Ochorenia Poznanie príčin infekčných ochorení v dejinách
PPT, MP4

Infekčné ochorenia z pohľadu zdravia verejnosti
PPT, MP4
Neinfekčné ochorenia
PPT, MP4
Zdravie a životné prostredie
PPT
Zdravie skupín v populácii
PPT
Traumatické úrazy mozgu
PPT, MP4
Štúdium výskytu ochorení
Meranie zdravia a choroby
PPT, MP4
Epidemiológia PPT, HTML, MP4
Measuring Health System Performance OECD’s Health Care Quality Indicator project PPT,MP4 prof. N.Klazinga, OECD
Intervencie
Podpora a ochrana zdravia
PPT,MP4
Manažment
Organizácia služieb pre zdravie verejnosti v EU a SR
PPT, MP4

Na označenie formátu používam zaužívané ikony, ktorých prehľad nájdete tu.