Slovak English

prof. MUDr. Martin Rusnák, CSc

Katedra verejného zdravotníctva, FZaSP, Trnavská univerzita v Trnave

Úvod do zdravia verejnosti


Téma

Názov prednášky

Formát

Poznámka

Úvod Úvod do problematiky zdravia verejnosti a jej štúdia na FZaSP PPT, PDF,
Adobe Connect MP4

Zdravie a choroba PPT, PDF,
Adobe Connect MP4

Ochorenia Poznanie príčin infekčných ochorení v dejinách
PPT, PDF,
Adobe Connect MP4

Infekčné ochorenia z pohľadu zdravia verejnosti
PPT, PDF,
Adobe Connect MP4

Neinfekčné ochorenia
PPT, PDF,
Adobe Connect MP4

Zdravie a životné prostredie
PPT, PDF,
Zdravie skupín v populácii
PPT, PDF,
Štúdium výskytu ochorení
Meranie zdravia a choroby
PPT, PDF,
Adobe Connect MP4

Epidemiológia PPT, PDF,HTML
Adobe Connect MP4

Measuring Health System Performance OECD’s Health Care Quality Indicator project PPT, PDF,
Adobe Connect MP4
prof. N.Klazinga, OECD
Intervencie
Podpora a ochrana zdravia
PPT, PDF,
Adobe Connect MP4

Manažment
Organizácia služieb pre zdravie verejnosti v EU a SR
PPT, PDF,
Adobe Connect MP4


Na označenie formátu používam zaužívané ikony, ktorých prehľad nájdete tu.