1_1_Globalne_zdravie_P_Audio.m4v
English
prof. MUDr. Martin Rusnák, CSc
Katedra verejného zdravotníctva, FZaSP,Trnavská univerzita v Trnave

Globálne zdravie

Téma

Názov prednášky

Formát

Poznámka

Úvod

Globálny vývoj zdravia, história, spravodlivosť a nerovnosť
PPTX, MP4
Záťaž obyvateľstva neprenosnými ochoreniami
PPT, PPTX AUDIO
Záťaž obyvateľstva prenosnými ochoreniami
PPT, MP4
Pády v starnúcej populácii
PPTX Anglicky

Globálne systémy pre management zdravia
PPT, MP4


Globálna ekonomika a zdravie
PPT

Globálne systémy rozvoja a  ochrany zdravia PPT, MP4

Kultúra a zdravie
PPT, MP4

Životné prostredie a zdravie
PPT, PPTX AUDIO

Zdravie matky a dieťaťa
PPT, PPTX AUDIO

Globálne problémy výživy a zdravie
PPT, PPTX AUDIO

Prírodné a humanitárne katastrofy
PPT, PPTX AUDIO

Globálna štatistika zdravia
MP4

Na označenie formátu používam zaužívané ikony, ktorých prehľad nájdete tu.