SlovakEnglish
prof. MUDr. Martin Rusnák, CSc
Katedra verejného zdravotníctva, FZaSP, Trnavská univerzita v Trnave

Štatistika zdravia

Téma

Názov prednášky

Formát

Poznámka

Staré
Štatistika zdravia
HTML

Nové Úvod. Od údajov k informácii
text PDF a úvod do {R} PDF
PPT, PDF
WMV, MP4

Klasifikácia na účely štatistiky zdravia
text PDF
PPT, PDF
WMV, MP4,PPTX with Audio included

Ukladanie údajov a databázové systémy
text PDF
PPT, PDF
WMV, MP4,PPTX with Audio included

Zdroje údajov a zdravotnícke informačné systémy
text PDF
PPT, PDF
WMV, MP4,PPTX with Audio included

Hans Rosling predstavuje najlepšie štatistiky, aké ste kedy videli
Web Page, MP4
Štandardizácia údajov
text PDF
PPT, PDF
WMV, MP4,PPTX with Audio included

Štúdium reprodukcie populácií ľudí
text PDF

len text
Záťaž obyvateľstva ochoreniami
text PDF
PPT, PDF,
WMV, MP4,PPTX with Audio included

Súhrnné ukazovatele záťaže chorobami
text PDF
PPT, PDF
WMV, MP4,PPTX with Audio included

Štatistika zdravotníckych služieb
text PDF
PPT, PDF,
WMV, MP4,PPTX with Audio included

Ekonomické ukazovatele v zdraví a zdravotníctve
text PDF
PPT, PDF,
MP4, PPTX with Audio included

Matematické modely a zdravie verejnosti
text PDF
PPT, PDF
Projekt KEGA 2014-2015
Kniha                         PDF
Príručka učiteľa          PDF
Anglická verzia          PDF

Na označenie formátu používam zaužívané ikony, ktorých prehľad nájdete tu.