6_2_AGREE-II-Czech.pdf
SlovakEnglish
prof. MUDr. Martin Rusnák, CSc
Katedra verejného zdravotníctva, FZaSP, Trnavská univerzita v Trnave

Zdravie verejnosti na dôkazoch

Téma

Názov prednášky

Formát

Poznámka

Úvod
Úvod do medicíny a zdravia verejnosti založených na dôkazoch
PPTX, MP4 použi prehrávač video 1. prednáška
Stará verzia
HTML

Critical Reading and Thinking
PPTX ENG
Improving Health Care on Evidence
PPTX ENG
Dôkazy Úvod do EBM a Guidelines
PPTX ENG
Vedecké dôkazy pre zdravie verejnosti PPTX, MP4 použi prehrávač video 2. prednáška
Systematické prehľady
PPTX, MP4 použi prehrávač video 3. prednáška
Guidelines
Príručka guidelines
HTML
Krátka história guidelines HTML


Prehľad guidelines PPTX ENG

Štandardné diagnostické a terapeutické postupy - guidelines
PPTX, MP4 použi prehrávač video 4. prednáška
Vývoj guidelines I.časť
PPTX, MP4 použi prehrávač video 5. prednáška
Vývoj guidelines II.časť PPTX, MP4 použi prehrávač video 6. prednáška
Vývoj guidelines záverečná časť III.
PPTX, MP4 použi prehrávač video 7. prednáška
Kvalita guidelines: AGREE II
PPTXMP4 použi prehrávač video
8. prednáška
Popis nástroja AGREE II
Použi Acrobat Reader

Prispôsobenie guidelines ADAPTE
PPTXMP4 použi prehrávač video 9. prednáška
Etické, právne, ekonomické a iné faktory pri používaní guidelines
PPTXMP4 použi prehrávač video 10. prednáška
Appraisal of Guidelines for Research & Evaluation: AGREE II Instrument
PPTX ENG
Adapting Guidelines ADAPTE
PPTX ENG
Implementing Guidelines
PPTX ENG
Comparative Effectiveness
PPTX ENG
Hodnotenie politiky kvality
PPTX ENG
EBPH a politika kvality
PPTX ENG
Guidelines and Indicators of Quality
PPTX ENG
Guidelines and Performance Indicators
PPTX ENG

Na označenie formátu používam zaužívané ikony, ktorých prehľad nájdete tu.