SlovakEnglish
prof. MUDr. Martin Rusnák, CSc
Katedra verejného zdravotníctva, FZaSP, Trnavská univerzita v Trnave

Zdravie verejnosti na dôkazoch

Téma

Názov prednášky

Formát

Poznámka

Úvod
Úvod do zdravia verejnosti založenom na dôkazoch - klinická epidemiológia
PPTX

Stará verzia
HTML

Critical Reading and Thinking
PPTX ENG
Improving Health Care on Evidence
PPTX ENG
Dôkazy Úvod do EBM a Guidelines
PPTX ENG
Získanie dôkazov

Guidelines
Príručka guidelines
HTML
Krátka história guidelines
HTML

Prehľad guidelines
PPTX ENG
Hodnotenie kvality guidelines PPTX
Appraisal of Guidelines for Research & Evaluation: AGREE II Instrument
PPTX ENG
Adapting Guidelines ADAPTE
PPTX ENG
Implementing Guidelines
PPTX ENG
Comparative Effectiveness
PPTX ENG
Hodnotenie politiky kvality
PPTX ENG
EBPH a politika kvality
PPTX ENG
Guidelines and Indicators of Quality
PPTX ENG
Guidelines and Performance Indicators
PPTX ENG

Na označenie formátu používam zaužívané ikony, ktorých prehľad nájdete tu.